کارگاه آموزشی گفتمان سازی مباحث بیمه وتامین اجتماعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برگزارشد

در سالن اجتماعات دانشگاه علم وفناوری مازندران درشهرستان بهشهر وباحضور دکتر محسن ریاضی معاون اداره کل برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی سازمان تامین اجتماعی فرماندار ،اعضای شورای شهر ،برخی مسولین شهری…

READ MORE