بروجردی: سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده است

بروجردی: سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده استایرنا نوشت:رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست آمریکا و…

READ MORE