آشنا:صداوسیماهمراه باجریان سیاسی تندرو بی‌محابا اتهام می‌زند/دعوت پیامکی روحانی برای حضوردر انتخابات

ایرنا نوشت:‌مشاور فرهنگی رئیس جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهوری با ارسال پیامک ایرانیان را به شرکت در انتخابات فرا خوانده است، گفت: این اقدام از ساعت 9 صبح چهارشنبه…

READ MORE