دلیل نباریدن آسمان در ایران/ هشدار نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته»/ پیش‌بینی دی‌ماه گرم

دلیل نباریدن آسمان در ایران/ هشدار نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته»/ پیش‌بینی دی‌ماه گرمایسنا نوشتک رئیس سازمان هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد…

READ MORE