بیانیه ستادکل نیروهای مسلح در سالروز بازگشت آزادگان: هوشیاری ملت رمز پیروزی در برابر هر توطئه است

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح در سالروز بازگشت آزادگان: هوشیاری ملت رمز پیروزی در برابر هر توطئه استتسنیم نوشت: ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرد: هوشیاری و بیداری ملت و رهبری آگاه…

READ MORE