آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه

آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیهمهر نوشت: توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن،روزهای سخت اقتصاد این کشور را کامل کرد؛دولتمردان ترکیه این روزها…

READ MORE