بهره برداری از پروژه تامین آب آشامیدنی روستای نردین از توابع شهرستان میامی

بهره برداری از پروژه تامین آب آشامیدنی روستای نردین از توابع شهرستان میامیپروژه تامین آب آشامیدنی به روستای نردین از توابع شهرستان میامی به بهره برداری رسید بهره برداری از…

READ MORE