آب شدن یخ‌های قطب جنوب سطح آب دریاهای جهان را دو برابر زیاد می‌کند/ارزیابی جدید از گرمایش جهانی

آب شدن یخ‌های قطب جنوب سطح آب دریاهای جهان را دو برابر زیاد می‌کند/ارزیابی جدید از گرمایش جهانیایرنا نوشت: براساس یک تحلیل جدید درباره تغییرات اقلیمی در قطب جنوب، سطح…

READ MORE