آبی‌پوشان تیم ملی فوتبال مسابقه کیانوش را نصفه دیدند و به ایتالیا پریدند!

آبی‌پوشان تیم ملی فوتبال مسابقه کیانوش را نصفه دیدند و به ایتالیا پریدند!تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردویی سیزده روز عازم ایتالیا شد. آبی‌پوشان تیم ملی فوتبال مسابقه کیانوش…

READ MORE