۱۸۰ هزار نفر درحوزه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند

ایرنا نوشت ، فرماندار شهرستان اردل تعداد افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ را ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرد. علم و فناوری روزنامه…

READ MORE