معاون بین‌الملل وزارت نفت : ذوق شرکت‌های نفتی خارجی برای همکاری با ایران بیشتر از ماست

معاون بین‌الملل وزارت نفت : ذوق شرکت‌های نفتی خارجی برای همکاری با ایران بیشتر از ماستهفته نامه صدا در ویژه نامه نوروزی خود نوشت: معاون بین‌الملل وزارت نفت : ذوق…

READ MORE