نیلی توضیح داد/ چرا افراد تمایل دارند در دولت استخدام شوند؟

نیلی توضیح داد/ چرا افراد تمایل دارند در دولت استخدام شوند؟مسعود نیلی معتقد است:«نظام های حکمرانی مختلف به دلیل اینکه ساختارهای انگیزشی متفاوتی را ایجاد می کنند بر روی رفتارهای…

READ MORE

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ کیفیت خودروهای داخلی بیشتر بررسی شود /تکلیف سومین آزمون استخدامی چیست؟

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ کیفیت خودروهای داخلی بیشتر بررسی شود /تکلیف سومین آزمون استخدامی چیست؟کاربران مشکلات خود را اعلام کردند. مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ کیفیت خودروهای داخلی بیشتر…

READ MORE