گرد و غبار “عراقی” فردا وارد کشور می شود

گرد و غبار “عراقی” فردا وارد کشور می شود
ایسنا نوشت:مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به ورود یک سامانه بارشی از روز پنجشنبه به استان از وقوع پدیده گرد و غبار موقت در صبح فردا خبر داد.

گرد و غبار “عراقی” فردا وارد کشور می شود

ایسنا نوشت:مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به ورود یک سامانه بارشی از روز پنجشنبه به استان از وقوع پدیده گرد و غبار موقت در صبح فردا خبر داد.
گرد و غبار “عراقی” فردا وارد کشور می شود