۵۰ درصد اعتبارات حوزه ترویج و آموزش منابع طبیعی تخصیص یافت

ایرنا نوشت ، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ۵۰ درصد از اعتبارات حوزه ترویج و آموزش این سازمان تخصیص یافته است.

مرکز فیلم

خبر فرهنگیان