چرا “شهروند و شهر آفتاب” فروخته شد؟/ بدهی ۶۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک شهر

چرا “شهروند و شهر آفتاب” فروخته شد؟/ بدهی ۶۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک شهر
ایسنا نوشت: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار هستیم و برای آنکه میزان بدهی‌مان به بانک افزایش نیابد مجبوریم که منابع مالی را به گونه‌ای تنظیم کنیم و حتی در برخی موارد املاک بزرگ مقیاس همچون فروشگاه شهروند و شهر آفتاب را به خاطر اینکه به تعهدات مالی خود عمل کنیم به فروش برسانیم.

چرا “شهروند و شهر آفتاب” فروخته شد؟/ بدهی ۶۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک شهر

ایسنا نوشت: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار هستیم و برای آنکه میزان بدهی‌مان به بانک افزایش نیابد مجبوریم که منابع مالی را به گونه‌ای تنظیم کنیم و حتی در برخی موارد املاک بزرگ مقیاس همچون فروشگاه شهروند و شهر آفتاب را به خاطر اینکه به تعهدات مالی خود عمل کنیم به فروش برسانیم.
چرا “شهروند و شهر آفتاب” فروخته شد؟/ بدهی 6200 میلیارد تومانی به بانک شهر