۲۴ فروردین روز رونمایی از اچ تی سی ۱۰

۲۴ فروردین روز رونمایی از اچ تی سی ۱۰
کمپانی تایوانی سرانجام به‌صورت رسمی روز 12 آوریل را روز رونمایی از پرچم‌دار 2016 خود اعلام کرد.

۲۴ فروردین روز رونمایی از اچ تی سی ۱۰

کمپانی تایوانی سرانجام به‌صورت رسمی روز 12 آوریل را روز رونمایی از پرچم‌دار 2016 خود اعلام کرد.
24 فروردین روز رونمایی از اچ تی سی ۱۰

خبر جدید

ورزشی