“خانم چریک” به سقوط نزدیک شد

“خانم چریک” به سقوط نزدیک شد
ایسنا نوشت: یک کمیته کنگره برزیل به آغاز اجرای روند استیضاح رئیس‌جمهوری این کشور رای مثبت داد.

“خانم چریک” به سقوط نزدیک شد

ایسنا نوشت: یک کمیته کنگره برزیل به آغاز اجرای روند استیضاح رئیس‌جمهوری این کشور رای مثبت داد.
“خانم چریک” به سقوط نزدیک شد

خرید بک لینک