اردوغان توافق با “مسکو” را امضا کرد

اردوغان توافق با “مسکو” را امضا کرد
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قانون مربوط به توافق با روسیه بر سر ساخت خط لوله گاز « جریان ترکیه» را امضاء کرد.

اردوغان توافق با “مسکو” را امضا کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قانون مربوط به توافق با روسیه بر سر ساخت خط لوله گاز « جریان ترکیه» را امضاء کرد.
اردوغان توافق با “مسکو” را امضا کرد