۲ عضو شورای شهر کرمانشاه سلب عضویت شدند

ایرنا نوشت: فرماندار کرمانشاه از سلب عضویت ۲ تن از اعضای شورای شهر کرمانشاه خبر داد.

مرکز فیلم