تکذیب”صدر”برای میانجیگری ایران در یک اتفاق جنجالی

تکذیب”صدر”برای میانجیگری ایران در یک اتفاق جنجالی

به گزارش جهان، در حالی که برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند که ایران از «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر خواسته که از اعتصاب در منطقه امنیتی «خضراء» بغداد دست بردارد، وی این خبر را تکذیب کرد.

به نوشته پایگاه خبری «النشرة»، وی که به منظور اعمال فشار بر بغداد به منظور ایجاد اصلاحات در منطقه الخضراء، تحصن کرده است، اظهار داشت: تا به اکنون کسی جرأت نکرده است که با من مذاکره‌ای کند یا من را از اعتصاب مقابل منطقه سبز در بغداد، منصرف کند. ایران نیز هیچ وساطتی در این راستا انجام نداده است و گمان هم نمی‌کنم که در آینده چنین کاری کند.

مقتدا صدر تصریح کرد: این ملت عراق است که ساختار دولت آینده را تعیین می‌کند نه من. اما اگر اوضاع همین‌طور ادامه یابد، عراق وارد خطرناک‌ترین مرحله‌اش می‌شود. این فعالیت و اعتراض مردمی نیز باید ادامه یابد.

تکذیب”صدر”برای میانجیگری ایران در یک اتفاق جنجالی

به گزارش جهان، در حالی که برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند که ایران از «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر خواسته که از اعتصاب در منطقه امنیتی «خضراء» بغداد دست بردارد، وی این خبر را تکذیب کرد.

به نوشته پایگاه خبری «النشرة»، وی که به منظور اعمال فشار بر بغداد به منظور ایجاد اصلاحات در منطقه الخضراء، تحصن کرده است، اظهار داشت: تا به اکنون کسی جرأت نکرده است که با من مذاکره‌ای کند یا من را از اعتصاب مقابل منطقه سبز در بغداد، منصرف کند. ایران نیز هیچ وساطتی در این راستا انجام نداده است و گمان هم نمی‌کنم که در آینده چنین کاری کند.

مقتدا صدر تصریح کرد: این ملت عراق است که ساختار دولت آینده را تعیین می‌کند نه من. اما اگر اوضاع همین‌طور ادامه یابد، عراق وارد خطرناک‌ترین مرحله‌اش می‌شود. این فعالیت و اعتراض مردمی نیز باید ادامه یابد.

تکذیب”صدر”برای میانجیگری ایران در یک اتفاق جنجالی

خرید بک لینک