بازداشت ۶۴ دختر و پسر نیمه عریان در “استخر پارتی” در اصفهان

بازداشت ۶۴ دختر و پسر نیمه عریان در “استخر پارتی” در اصفهان
تسنیم نوشت: با اخذ دستور مقام قضایی، سربازان گمنام سپاه ناحیه امام صادق (ع) اصفهان با همکاری نیروی انتظامی طی عملیاتی اقدام به دستگیری ۶۴ دختر و پسر نیمه عریان در استخر پارتی در اطراف شهر اصفهان کردند.

بازداشت ۶۴ دختر و پسر نیمه عریان در “استخر پارتی” در اصفهان

تسنیم نوشت: با اخذ دستور مقام قضایی، سربازان گمنام سپاه ناحیه امام صادق (ع) اصفهان با همکاری نیروی انتظامی طی عملیاتی اقدام به دستگیری ۶۴ دختر و پسر نیمه عریان در استخر پارتی در اطراف شهر اصفهان کردند.
بازداشت ۶۴ دختر و پسر نیمه عریان در “استخر پارتی” در اصفهان