مقاوم‌سازی‌ها پس از زلزله بم، تلفات زلزله امروز را کاهش داد؟مقاوم‌سازی‌ها پس از زلزله بم، تلفات زلزله امروز را کاهش داد؟
رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشور در جریان آخرین وضعیت زلزله استان کرمان قرار گرفت و دستورات لازم را به منظور امدادرسانی و کمک به زلزله زدگان صادر کرد.مقاوم‌سازی‌ها پس از زلزله بم، تلفات زلزله امروز را کاهش داد؟

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشور در جریان آخرین وضعیت زلزله استان کرمان قرار گرفت و دستورات لازم را به منظور امدادرسانی و کمک به زلزله زدگان صادر کرد.


مقاوم‌سازی‌ها پس از زلزله بم، تلفات زلزله امروز را کاهش داد؟