۶ کشته و ۳۱ مجروح قربانی انفجار مین در قصرشیرین/مین جان گوسفندان هم گرفت

۶ کشته و ۳۱ مجروح قربانی انفجار مین در قصرشیرین/مین جان گوسفندان هم گرفت
ایرنا نوشت: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصرشیرین گفت: پارسال در مجموع بر اثر ۳۵ مورد انفجار مین و مهمات به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان ۶ نفر کشته و ۳۱ نفر نیز مجروح شدند.

۶ کشته و ۳۱ مجروح قربانی انفجار مین در قصرشیرین/مین جان گوسفندان هم گرفت

ایرنا نوشت: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصرشیرین گفت: پارسال در مجموع بر اثر ۳۵ مورد انفجار مین و مهمات به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان ۶ نفر کشته و ۳۱ نفر نیز مجروح شدند.
۶ کشته و ۳۱ مجروح قربانی انفجار مین در قصرشیرین/مین جان گوسفندان هم گرفت

خبرگذاری اصفحان

میهن دانلود