۶ مسئله‌ای که باعث ترک پاشنه پا می‌شود

۶ مسئله‌ای که باعث ترک پاشنه پا می‌شود
ترک پاشنه پا یکی از رایج‌ترین مشکلات این عضو از بدن است. این مشکل در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد. کف پا به دلایل متعددی ترک می‌خورد.

۶ مسئله‌ای که باعث ترک پاشنه پا می‌شود

ترک پاشنه پا یکی از رایج‌ترین مشکلات این عضو از بدن است. این مشکل در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد. کف پا به دلایل متعددی ترک می‌خورد.
۶ مسئله‌ای که باعث ترک پاشنه پا می‌شود