۵۰ درصد از فارغ التحصیلان محیط زیست بیکار هستند

۵۰ درصد از فارغ التحصیلان محیط زیست بیکار هستند
ایسنا نوشت: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی برخی احکام در برنامه ششم توسعه گفت که در صورت تصویب نهایی و اجرای این مصوبات بخش عظیمی از فارغ التحصیلان محیط زیست به کار گرفته می شوند.

۵۰ درصد از فارغ التحصیلان محیط زیست بیکار هستند

ایسنا نوشت: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی برخی احکام در برنامه ششم توسعه گفت که در صورت تصویب نهایی و اجرای این مصوبات بخش عظیمی از فارغ التحصیلان محیط زیست به کار گرفته می شوند.
۵۰ درصد از فارغ التحصیلان محیط زیست بیکار هستند

نصب بیتالک