۱۰ تیتر داغ دنیای آی تی از هشدار گوگل به هک شدن اکانت روزنامه‌نگاران تا ایجاد مدرسه سایبری در انگلیس

۱۰ تیتر داغ دنیای آی تی از هشدار گوگل به هک شدن اکانت روزنامه‌نگاران تا ایجاد مدرسه سایبری در انگلیس
باهم مروری بر مهم‌ترین اخبار دنیای فناوری اطلاعات در روز شنبه مورخه 6 آذر 1395 می‌کنیم:

۱۰ تیتر داغ دنیای آی تی از هشدار گوگل به هک شدن اکانت روزنامه‌نگاران تا ایجاد مدرسه سایبری در انگلیس

باهم مروری بر مهم‌ترین اخبار دنیای فناوری اطلاعات در روز شنبه مورخه 6 آذر 1395 می‌کنیم:
۱۰ تیتر داغ دنیای آی تی از هشدار گوگل به هک شدن اکانت روزنامه‌نگاران تا ایجاد مدرسه سایبری در انگلیس