یک مادر و دختر در دریاچه کارون ۳ غرق شدند

یک مادر و دختر در دریاچه کارون ۳ غرق شدند
ایرنا نوشت: سرپرست تیم نجات غریق سازمان آب و برق خوزستان از غرق شدن یک مادر و دختر در منطقه زیرکوه در دریاچه سد کارون ۳ خبر داد.

یک مادر و دختر در دریاچه کارون ۳ غرق شدند

ایرنا نوشت: سرپرست تیم نجات غریق سازمان آب و برق خوزستان از غرق شدن یک مادر و دختر در منطقه زیرکوه در دریاچه سد کارون ۳ خبر داد.
یک مادر و دختر در دریاچه کارون ۳ غرق شدند

خرید بک لینک