یک اکولوژیست: با «اپدیم» به حل مشکل گرد و غبار امیدوارم

یک اکولوژیست: با «اپدیم» به حل مشکل گرد و غبار امیدوارم
دکتر پوراصغر، متخصص محیط زیست، می‌گوید: کشوری آسیب‌پذیر هستیم و به «اپدیم» برای مقابله با بلایای طبیعی نیاز داریم.

یک اکولوژیست: با «اپدیم» به حل مشکل گرد و غبار امیدوارم

دکتر پوراصغر، متخصص محیط زیست، می‌گوید: کشوری آسیب‌پذیر هستیم و به «اپدیم» برای مقابله با بلایای طبیعی نیاز داریم.
یک اکولوژیست: با «اپدیم» به حل مشکل گرد و غبار امیدوارم