یک اصلاح طلب:سران اصلاحات به روحانی هشدار داده‌اند /محمدعلی نجفی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی می‌شود

یک اصلاح طلب:سران اصلاحات به روحانی هشدار داده‌اند /محمدعلی نجفی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی می‌شود
عبدالله ناصری به روزنامه آرمان گفت:برخی از بزرگان جریان اصلاحات در دیدارهای مستقیم با آقای روحانی هشدارها و نگرانی‌های خود را نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶ به آقای روحانی اعلام کرده‌اند.

یک اصلاح طلب:سران اصلاحات به روحانی هشدار داده‌اند /محمدعلی نجفی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی می‌شود

عبدالله ناصری به روزنامه آرمان گفت:برخی از بزرگان جریان اصلاحات در دیدارهای مستقیم با آقای روحانی هشدارها و نگرانی‌های خود را نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶ به آقای روحانی اعلام کرده‌اند.
یک اصلاح طلب:سران اصلاحات به روحانی هشدار داده‌اند /محمدعلی نجفی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی می‌شود

عکس جدید اینستاگرام