یادگار امام (ره): جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را نسبت به نظام بدبین و ناامید می‌کند

یادگار امام (ره): جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را نسبت به نظام بدبین و ناامید می‌کند
میزان نوشت: یادگار امام‌خمینی(ره) با اشاره به اینکه اطاعت از ولایت‌فقیه اطاعت از پیامبر است گفت: بیانات ولی‌فقیه فصل‌الخطاب است و بعد از آن نباید جدال‌ها ادامه یابد.

یادگار امام (ره): جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را نسبت به نظام بدبین و ناامید می‌کند

میزان نوشت: یادگار امام‌خمینی(ره) با اشاره به اینکه اطاعت از ولایت‌فقیه اطاعت از پیامبر است گفت: بیانات ولی‌فقیه فصل‌الخطاب است و بعد از آن نباید جدال‌ها ادامه یابد.
یادگار امام (ره): جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را نسبت به نظام بدبین و ناامید می‌کند

بک لینک رنک ۶