گفت وگوی همسر سابق البغدادی با روزنامه سوئدی/الدلیمی حملات داعش را وحشیانه خواند

گفت وگوی همسر سابق البغدادی با روزنامه سوئدی/الدلیمی حملات داعش را وحشیانه خواند
ایرنا نوشت: «سجی الدلیمی» همسر سابق ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش، در گفت وگویی، بمب گذاری های اخیر این گروه را در بروکسل، تروریستی، وحشیانه و غیر انسانی خواند.

گفت وگوی همسر سابق البغدادی با روزنامه سوئدی/الدلیمی حملات داعش را وحشیانه خواند

ایرنا نوشت: «سجی الدلیمی» همسر سابق ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش، در گفت وگویی، بمب گذاری های اخیر این گروه را در بروکسل، تروریستی، وحشیانه و غیر انسانی خواند.
گفت وگوی همسر سابق البغدادی با روزنامه سوئدی/الدلیمی حملات داعش را وحشیانه خواند

بک لینک