گفتگوی سی‌ان‌ان با ترامپ : تمام زندگیِ هیلاری دروغی بزرگ است/ ناتو فقط کلاهمان را برمی‌دارد

گفتگوی سی‌ان‌ان با ترامپ : تمام زندگیِ هیلاری دروغی بزرگ است/ ناتو فقط کلاهمان را برمی‌دارد
ترامپ می گوید: کمیته ملی حزب جمهوریخواه نمی خواهد من نامزد نهایی حزب باشم.

گفتگوی سی‌ان‌ان با ترامپ : تمام زندگیِ هیلاری دروغی بزرگ است/ ناتو فقط کلاهمان را برمی‌دارد

ترامپ می گوید: کمیته ملی حزب جمهوریخواه نمی خواهد من نامزد نهایی حزب باشم.
گفتگوی سی‌ان‌ان با ترامپ : تمام زندگیِ هیلاری دروغی بزرگ است/ ناتو فقط کلاهمان را برمی‌دارد

بک لینک رنک ۷

car