گزینه‌های رهبری آینده به‌صورت فوق‌العاده محرمانه بررسی می‌شود/ از مناظره‌های انتخابات بسیار شرمنده شدم