گزارش فاکس‌نیوز از افزایش زرادخانه‌های آمریکا

گزارش فاکس‌نیوز از افزایش زرادخانه‌های آمریکا
ایرنا نوشت: تلویزیون «فاکس نیوز» روز شنبه گزارش داد: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، در صدد افزایش زرادخانه اتمی آمریکاست و اوایل ماه فوریه (بهمن) می خواهد برنامه افزایش سلاح اتمی برای دفاع از اروپا در برابر روسیه را منتشر کند.

گزارش فاکس‌نیوز از افزایش زرادخانه‌های آمریکا

ایرنا نوشت: تلویزیون «فاکس نیوز» روز شنبه گزارش داد: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، در صدد افزایش زرادخانه اتمی آمریکاست و اوایل ماه فوریه (بهمن) می خواهد برنامه افزایش سلاح اتمی برای دفاع از اروپا در برابر روسیه را منتشر کند.
گزارش فاکس‌نیوز از افزایش زرادخانه‌های آمریکا