گزارش زنده والیبال ایران -ایتالیا/ست دوم را هم باختیم، این بار با اختلاف!

گزارش زنده والیبال ایران -ایتالیا/ست دوم را هم باختیم، این بار با اختلاف!
تیم ایران و ایتالیا از مرحله یک چهارم نهایی المپیک به مصاف هم رفتند.

گزارش زنده والیبال ایران -ایتالیا/ست دوم را هم باختیم، این بار با اختلاف!

تیم ایران و ایتالیا از مرحله یک چهارم نهایی المپیک به مصاف هم رفتند.
گزارش زنده والیبال ایران -ایتالیا/ست دوم را هم باختیم، این بار با اختلاف!

موبایل دوستان