کونته سرمربی چلسی شد

کونته سرمربی چلسی شد
آنتونیو کونته با مدیران چلسی به توافق رسید و با این تیم قرارداد سه ساله بست.

کونته سرمربی چلسی شد

آنتونیو کونته با مدیران چلسی به توافق رسید و با این تیم قرارداد سه ساله بست.
کونته سرمربی چلسی شد

فروش بک لینک