کفاشیان: اسدی از برنامه‌های کروش دفاع کرد!

کفاشیان: اسدی از برنامه‌های کروش دفاع کرد!
مهر نوشت: رئیس فدراسیون فوتبال بعد از نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با کروش گفت: هیات رئیسه استدلال های کروش را پذیرفت و قرار شد نامه ای به او بزنیم. ما حاضر به فسخ قرارداد کروش نیستیم.

کفاشیان: اسدی از برنامه‌های کروش دفاع کرد!

مهر نوشت: رئیس فدراسیون فوتبال بعد از نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با کروش گفت: هیات رئیسه استدلال های کروش را پذیرفت و قرار شد نامه ای به او بزنیم. ما حاضر به فسخ قرارداد کروش نیستیم.
کفاشیان: اسدی از برنامه‌های کروش دفاع کرد!

خرید بک لینک