کاپ اخلاق سوپر لیگ کاراته ایران به کردستان رسید

در پایان رقابتهای سوپر لیگ کاراته ایران کاپ اخلاق این دوره به تیم کاراته استان کردستان رسید.

روزنامه قانون

فانتزی