کاریکاتور | احمدی‌نژاد رکورد المپیک را شکست!

کاریکاتور | احمدی‌نژاد رکورد المپیک را شکست!
شماره شهریور ماهنامه طنز و کارتون «خط خطی» با کاریکاتوری از احمدی‌نژاد رقابت‌های المپیک منتشر شد و روی دکه قرار گرفت.

کاریکاتور | احمدی‌نژاد رکورد المپیک را شکست!

شماره شهریور ماهنامه طنز و کارتون «خط خطی» با کاریکاتوری از احمدی‌نژاد رقابت‌های المپیک منتشر شد و روی دکه قرار گرفت.
کاریکاتور | احمدی‌نژاد رکورد المپیک را شکست!

استخدام