کارشناس موشکی داعش کشته شد

کارشناس موشکی داعش کشته شد
العالم نوشت: کارشناس موشک‌های داعش موسوم به “جاسم خدیجه” در عراق به هلاکت رسید.

کارشناس موشکی داعش کشته شد

العالم نوشت: کارشناس موشک‌های داعش موسوم به “جاسم خدیجه” در عراق به هلاکت رسید.
کارشناس موشکی داعش کشته شد

فروش بک لینک