کاتب:روزی که سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد مجلس یکی از روزهای بد و سختش را پشت سرگذاست

کاتب:روزی که سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد مجلس یکی از روزهای بد و سختش را پشت سرگذاست
ایسنا نوشت:عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گرمسار و آرادان از تشکیل یک کمیته از سوی مجلس دهم و نمایندگان مردم برای بررسی لغو سخنرانی نایب رئیس اول مجلس در مشهد خبرداد.

کاتب:روزی که سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد مجلس یکی از روزهای بد و سختش را پشت سرگذاست

ایسنا نوشت:عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گرمسار و آرادان از تشکیل یک کمیته از سوی مجلس دهم و نمایندگان مردم برای بررسی لغو سخنرانی نایب رئیس اول مجلس در مشهد خبرداد.
کاتب:روزی که سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد مجلس یکی از روزهای بد و سختش را پشت سرگذاست