چین و هند با دهه شصتی‌ها خود چه کرد؟/ آقای جهانگیری در تمام موفقیت‌های سال‌های اخیر کشور دهه شصتی‌ها حضور دارند

چین و هند با دهه شصتی‌ها خود چه کرد؟/ آقای جهانگیری در تمام موفقیت‌های سال‌های اخیر کشور دهه شصتی‌ها حضور دارند

گروه سیاسی جهان نیوز: در هر کشوری وجود نیروهای انسانی جوان به عنوان موهبت و موتور محرکه بخش های مختلف آن کشور محسوب می شوند ولی از طرف برخی مسئولین در ایران جوانان به عنوان مزاحم در نظر گرفته می شوند.

به گزارش جهان نیوز، اسحاق جهانگیری بار دیگر اظهار فضل کرده و این بار دهه شصتی ها را سوژه سخنرانی خود قرار داده است. وی عنوان کرده در هر کجایی که دهه شصتی ها پا گذاشته اند اینها مشکل ایجاد کرده اند! در دبستان که چهار شیفته شد، در دبیرستان هم به همین شکل و با ورود با دانشگاه ها با خیل عظیمی از دانشجویان مواجه شدیم و اینک نیز که وارد بازار کار شده اند و خواهان شغل هستند!

هرچند معاون اول دولت منظورشان بحران بیکاری و حل آن است که یکی از عواملش را متولدین دهه شصتی می داند ولی برکسی پوشیده نیست که همین مسئولان بیشتر خواهان نبود چنین جمعیتی برای عدم ایجاد چالش برای مدیریت خود بودند.

این سوال نیز از جناب آقای معاون اول مطرح است که شما که بیش از ۳۰ سال در این مملکت استاندار، وزیر، معاون اول و دهها منصب ریز و درشت دیگر بوده اید چه اقداماتی برای حل مشکلات انجام داده اید و چرا نتوانستید از نعمت دهه شصتی ها به درستی استفاده کنید که اینک دچار معضلات اجتماعی و فرهنگی متعاقب سیاست های اقتصادی شکست خورده نباشیم.

 چین نه منابع نفتی آنچنانی دارد و نه منابع طبیعی اش کفاف جمعیت یک میلیارد و دویست میلیونی اش را می دهد اما توانسته با نیروی انسانی که دارد اقتصاد جهان را تسخیر کند. کشور هند که با بحران های مختلفی روبه رو بود ولی توانست از جمعیت میلیاردی اش به نحوی استفاده کند که در سال های آینده یکی از قطب های برتر اقتصادی و تکنولوژیک جهان خواهد شد.

حال جمعیت دهه شصتی ها در ایران چند درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را تشکیل می دهند که وجود آنها برای جناب جهانگیری و دولتمردان باعث زحمت شده است؟ نیروی جوانی که آماده بهروری است ولی با سیاست های غلط در دولت های گذشته بخش اعظمی از آنها به جایگاه واقعی خود در کشور نرسیده اند. نسل سخت کوشی که با وجود کمبودها، بحران های مالی، جنگ و تحریم و فشارهای اقتصادی در بسیاری از حوزه ها باعث فخر کشور و جهان شده اند. امروز بسیاری از حوزه های که جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن دارد، گاه دهه شصتی‌ها همه نقش آفرین‌ها آن هستند. به تعبیر دیگر در تمام موفقیت های سالهای اخیر کشور دهه شصتی ها وجود دارند و پیشروترین بوده اند.

همین نسل به ظاهر سوخته ای که جناب جهانگیری یکی از بانیان اصلی عدم استفاده صحیح از این پتانسیل نیست در بهترین دانشگاه های جهان و مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان پایه های اصلی فعالیت می کنند. بهتر است دولتمردانی که بیش از ۲۰ سال در دولت های بعد از جنگ نقش داشتند، آماری از مهاجرات نخبگان به مردم ارائه دهند که چگونه جوانان بااستعداد و نخبه ای به خاطر مهیا نکردن شرایط و زیرساخت ها توسط این مسئولین راهی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و کانادا شده اند.

نسلی که می توانست در شرایط سخت کشور و رقابت های جهانی در حوزه های مختلف علمی و اقتصادی به عنوان اهرم اصلی پیشرفت باشد، اینک به عنوان مزاحمانی از سوی مسئولان دولتی تصور می شوند که خود بانیان اصلی شرایط بحرانی در ایران بوده اند و با توجه به عدم وجود بازنشستگی برای مسئولین همچنان نیز خواهند بود.
 

چین و هند با دهه شصتی‌ها خود چه کرد؟/ آقای جهانگیری در تمام موفقیت‌های سال‌های اخیر کشور دهه شصتی‌ها حضور دارند

گروه سیاسی جهان نیوز: در هر کشوری وجود نیروهای انسانی جوان به عنوان موهبت و موتور محرکه بخش های مختلف آن کشور محسوب می شوند ولی از طرف برخی مسئولین در ایران جوانان به عنوان مزاحم در نظر گرفته می شوند.

به گزارش جهان نیوز، اسحاق جهانگیری بار دیگر اظهار فضل کرده و این بار دهه شصتی ها را سوژه سخنرانی خود قرار داده است. وی عنوان کرده در هر کجایی که دهه شصتی ها پا گذاشته اند اینها مشکل ایجاد کرده اند! در دبستان که چهار شیفته شد، در دبیرستان هم به همین شکل و با ورود با دانشگاه ها با خیل عظیمی از دانشجویان مواجه شدیم و اینک نیز که وارد بازار کار شده اند و خواهان شغل هستند!

هرچند معاون اول دولت منظورشان بحران بیکاری و حل آن است که یکی از عواملش را متولدین دهه شصتی می داند ولی برکسی پوشیده نیست که همین مسئولان بیشتر خواهان نبود چنین جمعیتی برای عدم ایجاد چالش برای مدیریت خود بودند.

این سوال نیز از جناب آقای معاون اول مطرح است که شما که بیش از ۳۰ سال در این مملکت استاندار، وزیر، معاون اول و دهها منصب ریز و درشت دیگر بوده اید چه اقداماتی برای حل مشکلات انجام داده اید و چرا نتوانستید از نعمت دهه شصتی ها به درستی استفاده کنید که اینک دچار معضلات اجتماعی و فرهنگی متعاقب سیاست های اقتصادی شکست خورده نباشیم.

 چین نه منابع نفتی آنچنانی دارد و نه منابع طبیعی اش کفاف جمعیت یک میلیارد و دویست میلیونی اش را می دهد اما توانسته با نیروی انسانی که دارد اقتصاد جهان را تسخیر کند. کشور هند که با بحران های مختلفی روبه رو بود ولی توانست از جمعیت میلیاردی اش به نحوی استفاده کند که در سال های آینده یکی از قطب های برتر اقتصادی و تکنولوژیک جهان خواهد شد.

حال جمعیت دهه شصتی ها در ایران چند درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را تشکیل می دهند که وجود آنها برای جناب جهانگیری و دولتمردان باعث زحمت شده است؟ نیروی جوانی که آماده بهروری است ولی با سیاست های غلط در دولت های گذشته بخش اعظمی از آنها به جایگاه واقعی خود در کشور نرسیده اند. نسل سخت کوشی که با وجود کمبودها، بحران های مالی، جنگ و تحریم و فشارهای اقتصادی در بسیاری از حوزه ها باعث فخر کشور و جهان شده اند. امروز بسیاری از حوزه های که جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن دارد، گاه دهه شصتی‌ها همه نقش آفرین‌ها آن هستند. به تعبیر دیگر در تمام موفقیت های سالهای اخیر کشور دهه شصتی ها وجود دارند و پیشروترین بوده اند.

همین نسل به ظاهر سوخته ای که جناب جهانگیری یکی از بانیان اصلی عدم استفاده صحیح از این پتانسیل نیست در بهترین دانشگاه های جهان و مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان پایه های اصلی فعالیت می کنند. بهتر است دولتمردانی که بیش از ۲۰ سال در دولت های بعد از جنگ نقش داشتند، آماری از مهاجرات نخبگان به مردم ارائه دهند که چگونه جوانان بااستعداد و نخبه ای به خاطر مهیا نکردن شرایط و زیرساخت ها توسط این مسئولین راهی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و کانادا شده اند.

نسلی که می توانست در شرایط سخت کشور و رقابت های جهانی در حوزه های مختلف علمی و اقتصادی به عنوان اهرم اصلی پیشرفت باشد، اینک به عنوان مزاحمانی از سوی مسئولان دولتی تصور می شوند که خود بانیان اصلی شرایط بحرانی در ایران بوده اند و با توجه به عدم وجود بازنشستگی برای مسئولین همچنان نیز خواهند بود.
 

چین و هند با دهه شصتی‌ها خود چه کرد؟/ آقای جهانگیری در تمام موفقیت‌های سال‌های اخیر کشور دهه شصتی‌ها حضور دارند