چگونه می‌شود سعودیها را پای میز آورد؟/ مأموریتی که هاشمی رفسنجانی به موسویان داد

چگونه می‌شود سعودیها را پای میز آورد؟/ مأموریتی که هاشمی رفسنجانی به موسویان داد
سیدحسین موسویان در مقاله ای در روزنامه فرانکفورت آلگماینه، چند راهکار برای بهبود رابطه با عربستان سعودی ارائه داده است.

چگونه می‌شود سعودیها را پای میز آورد؟/ مأموریتی که هاشمی رفسنجانی به موسویان داد

سیدحسین موسویان در مقاله ای در روزنامه فرانکفورت آلگماینه، چند راهکار برای بهبود رابطه با عربستان سعودی ارائه داده است.
چگونه می‌شود سعودیها را پای میز آورد؟/ مأموریتی که هاشمی رفسنجانی به موسویان داد

خرید بک لینک

سپهر نیوز