چه کسی مجوز سرمایه گذاری و حضور در دادگاه های آمریکایی را صادرکرد؟

چه کسی مجوز سرمایه گذاری و حضور در دادگاه های آمریکایی را صادرکرد؟
روزنامه ایزان نوشت:توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا در این کشور بهانه ای شد تا دلواپسان موج جدیدی از حملات علیه دولت و دستگاه دیپلماسی را به راه بیندازند. اما خیلی زود مشخص شد که سهل انگاری و سوء مدیریت دولت گذشته و بی توجهی به هشدار کارشناسان در خصوص هرگونه سرمایه گذاری دلاری در تاراج اموال ملت ایران مسبب چنگ اندازی آمریکایی ها به این اموال بوده است.

چه کسی مجوز سرمایه گذاری و حضور در دادگاه های آمریکایی را صادرکرد؟

روزنامه ایزان نوشت:توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا در این کشور بهانه ای شد تا دلواپسان موج جدیدی از حملات علیه دولت و دستگاه دیپلماسی را به راه بیندازند. اما خیلی زود مشخص شد که سهل انگاری و سوء مدیریت دولت گذشته و بی توجهی به هشدار کارشناسان در خصوص هرگونه سرمایه گذاری دلاری در تاراج اموال ملت ایران مسبب چنگ اندازی آمریکایی ها به این اموال بوده است.
چه کسی مجوز سرمایه گذاری و حضور در دادگاه های آمریکایی را صادرکرد؟

یوزرنیم و پسورد نود ۳۲

خبر جدید