چشمان مدیر اجرایی مایکروسافت به بازار نرم افزار ایران

چشمان مدیر اجرایی مایکروسافت به بازار نرم افزار ایران
ایران نوشت: «ساتیا نادلا» مدیر مایکروسافت با اشاره به هواداران متعدد این کمپانی و سیستم عامل ویندوز آن در گوشه و کنار جهان گفت: مردم در کوبا و ایران به محض آنکه زمینه تجارت با امریکا برایشان فراهم شد، با مایکروسافت تماس گرفته و خواسته‌اند از شرکای مایکروسافت شوند.

چشمان مدیر اجرایی مایکروسافت به بازار نرم افزار ایران

ایران نوشت: «ساتیا نادلا» مدیر مایکروسافت با اشاره به هواداران متعدد این کمپانی و سیستم عامل ویندوز آن در گوشه و کنار جهان گفت: مردم در کوبا و ایران به محض آنکه زمینه تجارت با امریکا برایشان فراهم شد، با مایکروسافت تماس گرفته و خواسته‌اند از شرکای مایکروسافت شوند.
چشمان مدیر اجرایی مایکروسافت به بازار نرم افزار ایران

خرید بک لینک