چرا هنگام عبور ملک‌سلمان، این مجسمه را پوشاندند؟/ عکس

چرا هنگام عبور ملک‌سلمان، این مجسمه را پوشاندند؟/ عکس
پوشاندن مجسمۀ یکی از قهرمانانِ ملی مصر همزمان با سفر پادشاه عربستان به این کشور، سوژۀ کاربران پایگاه های ارتباط اجتماعی در مصر شد.

چرا هنگام عبور ملک‌سلمان، این مجسمه را پوشاندند؟/ عکس

پوشاندن مجسمۀ یکی از قهرمانانِ ملی مصر همزمان با سفر پادشاه عربستان به این کشور، سوژۀ کاربران پایگاه های ارتباط اجتماعی در مصر شد.
چرا هنگام عبور ملک‌سلمان، این مجسمه را پوشاندند؟/ عکس

خرید بک لینک