پیمان حسینی بهترین دروازه‌بان مسابقات جام بین قاره‌ای شد

پیمان حسینی بهترین دروازه‌بان مسابقات جام بین قاره‌ای شد
تسنیم نوشت:دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به عنوان بهترین دروازه‌بان مسابقات جام بین قاره‌ای انتخاب شد.

پیمان حسینی بهترین دروازه‌بان مسابقات جام بین قاره‌ای شد

تسنیم نوشت:دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به عنوان بهترین دروازه‌بان مسابقات جام بین قاره‌ای انتخاب شد.
پیمان حسینی بهترین دروازه‌بان مسابقات جام بین قاره‌ای شد