پیش بینی روسیه از نفت ۶۵ دلاری در سال آینده میلادی

پیش بینی روسیه از نفت ۶۵ دلاری در سال آینده میلادی
ایرنا به نقل از وزیر انرژی روسیه نوشت : پیش بینی می شود سال ٢٠١٧ میلادی قیمت نفت در دامنه قیمتی ٦٠ تا ٦٥ دلار برای هر بشکه معامله خواهد شد و این درحالی است که در ماه های گذشته سال میلاد جاری (۲۰۱۶ ) بهای نفت روند کاهشی داشت.

پیش بینی روسیه از نفت ۶۵ دلاری در سال آینده میلادی

ایرنا به نقل از وزیر انرژی روسیه نوشت : پیش بینی می شود سال ٢٠١٧ میلادی قیمت نفت در دامنه قیمتی ٦٠ تا ٦٥ دلار برای هر بشکه معامله خواهد شد و این درحالی است که در ماه های گذشته سال میلاد جاری (۲۰۱۶ ) بهای نفت روند کاهشی داشت.
پیش بینی روسیه از نفت ۶۵ دلاری در سال آینده میلادی

بک لینک رنک ۷

عکس