پیام کپلر به زمین:وضعیت اضطراری!/نقص فنی شکارچی سیاره‌ها

پیام کپلر به زمین:وضعیت اضطراری!/نقص فنی شکارچی سیاره‌ها
همشهری آنلاین نوشت: شکارچی سیاره‌های ناسا وارد محدود‌ترین وضعیت عملیاتی خود شد درحالی که دانشمندان ناسا همچنان در تلاشند دلیل نقص فنی پیش آمده را دریابند.

پیام کپلر به زمین:وضعیت اضطراری!/نقص فنی شکارچی سیاره‌ها

همشهری آنلاین نوشت: شکارچی سیاره‌های ناسا وارد محدود‌ترین وضعیت عملیاتی خود شد درحالی که دانشمندان ناسا همچنان در تلاشند دلیل نقص فنی پیش آمده را دریابند.
پیام کپلر به زمین:وضعیت اضطراری!/نقص فنی شکارچی سیاره‌ها

فروش بک لینک