پیام استاندار مازندران به مناسبت درگذشت زنده یاد منوچهر ستوده

پیام استاندار مازندران به مناسبت درگذشت زنده یاد منوچهر ستوده
ستوده، حیات پر ثمرش را در راه عشق به ایران و تعالی دانش صرف کرد

پیام استاندار مازندران به مناسبت درگذشت زنده یاد منوچهر ستوده

ستوده، حیات پر ثمرش را در راه عشق به ایران و تعالی دانش صرف کرد
پیام استاندار مازندران به مناسبت درگذشت زنده یاد منوچهر ستوده

فروش بک لینک